EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

321

Bijdrager:

Jaar:

1920

Stadsdeel:

Centrum

Buurt:

112 De Bergen

Straat:

Julianastraat

Onderwerp 1.:

Scholen / Onderwijs

Onderwerp 2.:

Voortgezet Onderwijs / Scholengemeenschappen

Onderwerp 3.:

Gemeentelijke HBS / GLE / GSG

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Gemeentelijke HBS, de 3e klas in 1920

Beschrijving

Op de 1ste rij van rechts naar links: Benny Hartog, Frits Philips, Gustaaf ...., 2de rij: Marietje van Poppel, Tini de Jongh, N.N., An von der Nahmer, Roos Hartog, 3de rij: Betsie Lucassen, Piet Groenewegen, Jo van Moll, Ria Breukers, Willem Belien, Jan Custers, Dolf Lugtenberg en Henk Wielmans.
(RHCe 0008583)


Geplaatst op

23-05-2005

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 15-02-2010
Naam: Kees van der Hoeven  
img

Twee joden in de klas. Links tegen Frits Philips leunt Bernard Hartog. Geboren in 1903, zoon van een lompen-groothandelaar aan de Willemstraat of Wilhelminaplein. Ben zou later bij Philips werken en woonde met zijn gezin aan de Boerhaavelaan 50. Hij meende dat hij bij Philips wel veilig was tijdens de oorlog. Een misrekening. Hij stierf in 1945 ergens in midden-Europa.
Middelste rij rechts is Rosalie Clara Hartog (geb. 1904), dochter van de huidenhandelaar Hartog aan de Demer. Zij overleefde de oorlog en werd over de 90 jaar.


Datum: 16-02-2010
Naam: Hans Strootman  
img

Directeur Pompen zorgde ervoor dat er éénmaal per week Katholiek, Protestants en Joods godsdienstonderwijs gegeven werd aan leerlingen waarvan de ouders dat prijs op stelden. Die lessen werden door een meerderheid van de leerlingen gevolgd.
Toen Frits Philips en zijn klasgenoten in 1917 in de eerste klas zaten, werd er aan de HBS,dank zij de inspanningen van directeur Pompen, ook een handelsafdeling toegevoegd. Hierdoor kon na 3HBS door een speciale cursus van twee jaren het diploma Hogere Handelsschool behaald worden.
Hoewel die afdeling geen groot succes werd qua leerlingenaantallen, kwam er pas in 1937 de H.B.S. A voor in de plaats. Deze afdeling deed het van het begin af aan erg goed : Het aantal leerlingen steeg sterk en met name veel meisjes meldden zich aan door het literaire karakter dat de H.B.S.A had.


Datum: 17-02-2010
Naam: An de Groof  
img

Na de oorlog werd er nog steeds godsdienstles gegeven.De rector was toen C. Elich.


Datum: 17-02-2010
Naam: Hans Strootman  
img

Een openbare school stelt ouders in de gelegenheid om naast de reguliere lessen, godsdiensonderwijs te volgen. Dat was en is echter mede afhankelijk van de kerken of ze daarvoor belangstelling hebben en of er godsdienstleraren ter beschikking zijn. Zo werd voor de oorlog op het GLE, na de komst van het St.Joris en de St. Catharina, met het RK onderwiijs op het GLE gestopt. Tijdens de oorlog werden de Joodse en Protestante lessen ook niet meer gegeven. Na de oorlog was het sterk wisselend; Pater Verhagen heeft nog enige jaren lessen gegeven. Het afnemende kerkbezoek heeft vanzelfsprekend ook gevolgen gehad voor deze lessen. De belangstelling van ouders werd minder en leerlingen voelden het vaak als een extra belasting, omdat de lessen meestal aan het einde van de dag werden gegeven. In de loop der tijd werden er naast de godsdienstlessen ook lessen Humanistische Vorming aangeboden.


Datum: 17-02-2010
Naam: Hans Strootman  
img

Niet alleen na de oorlog was Elich rector; ook voor en tijdens de oorlog.
De rectoren van het GLE waren:
1910-1934 E.H. Pompen( tot oprichting lyceum in 1930 directeur)
1933-1935 C.A. Elich (waarnemend rector)
1935-1958 C.A. Elich
1958-1975 Drs. M.J. Severijn
1974-1975 Dr. H.W.G. Huisintveld (waarnemend rector)
1975-1977 Dr. H.W.G. Huisintveld

In 1977 verdwijnt de naam GLE en heet de school Gemeentelijke Scholengemeenschap Genderdal.