EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

2382

Bijdrager:

Jaar:

Niet bekend

Stadsdeel:

Strijp

Buurt:

624 Drents Dorp

Straat:

Plaggenstraat

Onderwerp 1.:

Niet bekend

Onderwerp 2.:

Niet bekend

Onderwerp 3.:

Niet bekend

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
De brede Plaggenstraat.

Beschrijving

De Plaggenstraat in Drents Dorp. De door de gemeente gevorderde breedte der straten was de NV Philips een doorn in het oog. De kosten per huis liepen daardoor aanzienlijk op. Deze straat is daar een voorbeeld van. Zie ook de opmerking van Hans van Melis over gemeente-architect Kools bij foto 1182.


Geplaatst op

04-01-2006

Reacties:

Datum: 04-01-2006
Naam: Hans van Melis  
img

Kools was directeur van de dienst Gemeentewerken. De woningbouwverenigingen werden geprest kleiner en vooral goedkoper te bouwen, en van de andere kant werd het bouwen onnodig duurder gemaakt doordat er op de beschikbare grond minder huizen gebouwd konden worden. De door de dienst Gemeentewerken (lees Kools) ontworpen huizen in Woensel West waren dusdanig klein dat geen woningbouwvereninging er aan wou beginnen. De Gemeente liet ze zelf bouwen, maar niemand was er tevreden mee.


Datum: 04-01-2006
Naam: Diny Nagel-Grave  

Dit is het gedeelte van de Plaggenstraat die uitkomt op de Halve Maanstraat. Achter de hoge bomen stonden fabrieken van Philips. De zijstraat links is de Eikenstraat, rechts is volgens mij de Meidoornstraat.
Het gedeelte van de Plaggenstraat vanwaar de foto is gemaakt, bestond links uit winkels en rechts woningen. Aan het einde rechts was (is) de Gereformeerde kerk.
In de Plaggenstraat woonden heel veel mensen uit het Noorden, het Drents Dorp.
Wil, zij waren bij 't ool loug. Weet je nog?


Datum: 05-02-2006
Naam: Peter Vermeulen  

Diny, volgens de plattegrond loopt de Eikenstraat ook aan de rechterkant door. De Meidoornstraat komt helemaal achteraan bij de bossage uit op de Plaggenstraat/Halvemaanstraat.


Datum: 05-02-2006
Naam: Diny Nagel-Grave  

Sorry, foutje.


Datum: 05-02-2006
Naam: Diny Nagel-Grave  

Ik weet natuurlijk niet uit welke tijd deze foto is maar vroeger reed er in Strijp een bakker Fekken rond met paard en wagen. Hij zou het kunnen zijn die op deze foto met z'n bakkerswagen staat.


Datum: 06-02-2006
Naam: G. Vieth  
img

Aan het einde rechts van de Plaggenstraat stond (staat) niet de Gereformeerde Kerk, maar de Christelijk Gereformeerde Kerk.
De Gereformeerde Kerk stond aan de Bezemstraat, schuin tegenover de CoenraadKerk.
Ik woonde in de Halvemaanstraat 179


Datum: 06-02-2006
Naam: G. Vieth  
img

Aan het einde van de Bezemstraat stond de Gereformeerde Kerk, daarna de Lagere Christelijke School. Daarna een stukje land (later nonnenklooster?) en vervolgens de kruidenierswinkel Melis. Die stond niet aan de Plaggenstraat. De schoenmaker aan de Plaggenstraat was van Elst.


Datum: 13-02-2006
Naam: Hans van Melis  
img

Kijk voor de Eikenstraat en de plaats van de twee kerken op de Plaggenstraat naar foto 2937. Kaarten zijn toch iets wonderlijks nietwaar? Overigens die Melis is geen familie, maar ik graaf verder.


Datum: 14-02-2006
Naam: Ap ten Hartog  
img

Hans, de Fam.Melis woonde in de Bezemstraat(Koenraadlaan) tegenover de Koenraadkerk, daar hebben zij een kruidenierswinkel merknaam de Spar gehad. Dochter Willie heeft met haar man Jan de winkel tot enkele jaren terug nog in beheer gehad. Ik meen dat de winkel 50 jaar heeft bestaan.


Datum: 02-03-2006
Naam: Hans Coumou  
img

In de Plaggenstraat stonden tegenover de Chr. Gereformeerde kerk de volgende winkels, op de hoek was de Gruyter, daarnaast de groenteman Sijpkes, vervolgens Schoenenzaak + schoenmakerij H.van der Elst, dan kruidenier Kanters, vervolgens slager Daamen en kapper Geeven


Datum: 24-08-2006
Naam: Leo Damstra  
img

Aan het eind va de Plaggenstraat moet ook nog melkboer Holman gezeten hebben. Er recht tegenover zat trouwens, bediend vanuit de voorkamer, een friettent van Ekelmans. Maar dit was pas jaren later.


Datum: 24-08-2006
Naam: Walter van der Elst  
img

Holman heeft vanaf ongeveer 1958 op nr 52 gewoond, nadat de familie Sijpkes verhuisd was naar de Zeelsterstraat nabij Zeelst. Op nr 50 woonden mijn ouders, de schoenenzaak annex schoenmakerij. Aan de andere kant op nr 54 was een winkel van de Gruyter later de winkel van Tops (dieren benodigdheden). Ekelmans woonde ongeveer tegenover kapper Geven op nr. 43. De beste frites van Eindhoven!


Datum: 21-11-2006
Naam: Greetje Bogaarts Brand  
img

En niet te vergeten de kruidenierswinkel van Verkuylen, het laatste huis van dat blok.


Datum: 06-12-2006
Naam: Piet de Jongh  
img

Tegenover de Chr. Gereformeerde kerk zat inderdaad op de hoek de De Gruyter kruidenier. Voor de Gruyter hier gevestigd werd zat in dit gebouw net na de oorlog de kleuterschool met als hoofd juffrouw de Vries en juffrouw Kanters (Annie). Juffrouw Kanters was een dochter van kruidenier Kanters een paar huizen verder. Zij is enige jaren later ingetreden bij de zusters in een klooster te Oirschot. Ik heb zelf in 1947 op deze kleuterschool gezeten.


Datum: 15-10-2007
Naam: Netty de Laat-Uijen  
img

Annie Kanters is een nicht van mij en heeft lang in Mierlo les gegeven. Een andere dochter Francien is ook in datzelfde klooster gegaan. Zij is al jaren geleden overleden.


Datum: 07-11-2007
Naam: Giny Schmidt-Mulder  
img

Ik geloof dat de fam.van Melis uit de Bezemstraat ook een zoon hadden die met Marijke van de Leur uit de Canadastraat was getrouwd.


Datum: 06-01-2008
Naam: Alie Broer  
img

In deze straat ben ik geboren op nr.53 in de voorkamer bij mijn grootouders familie Berkhof. Tegenover was de winkel van Kanters en daarnaast meen ik de slagerij van Damen.


Datum: 11-01-2008
Naam: Riny van Kuik-Vogels  
img

Ik ben geboren en getogen in de Plaggenstraat en herinner me natuurlijk nog wel het een en ander. Tussen de panden van de kruidenierszaak van Kanters en slagerij Daamen was een hele brede doorgang naar achter die liep tot de tuin van het klooster van de Paters Capucijnen. Als je achteraan naar links ging, kwam je bij een gebouwtje (keet?) waar schoenen werden gerepareerd. Ik heb daar vaak kapotte schoenen naar toe moeten brengen, maar ik mis dit gebouwtje in de verslagen tot nu toe. Volgens mij moet het ook van schoenmaker van der Elst zijn geweest. Klopt dit, Walter van der Elst? Van het gebouw halverwege deze doorgang aan de linkerzijde herinner ik me vooral dat daar heel veel materiaal lag opgeslagen voor de jaarlijkse 18 september lichtjesroute versieringen. Mijn vader bracht daar destijds in september menig uurtje door. Hij heeft ook veel van de sterren die aan de huizen werden bevestigd bij ons achter in de schuur gemaakt. De Plaggenstraat zag er dan ook steeds prachtig verlicht uit!


Datum: 20-04-2014
Naam: Tineke Pos  
img

Ook ik ben in de Plaggenstraat geboren. Op nummer 47, dat in 1928 door mijn grootouders met 10 kinderen betrokken werd. Ik ben in 1961 geboren en voor zover ik weet de enige die in dat huis geboren is. In 2001 hebben we de sleutel ingeleverd, na 73 jaar huren van dezelfde woning.
Het gebouw, links achter de schoenwinkel kan ik me nog goed herinneren. Ook de uitbeenderij die aan dat grote pad achterin lag van slagerij Damen. In mijn tijd zat aan de andere kant al een naaiatelier, van de familie Drenth. Allemaal winkels, op 1 na: mevrouw Damen woonde met haar dochter Tiny naast de slagerij van haar zoon. De grote moestuinen achter de huizen waren ook geweldig. Wij aten daar het hele jaar eigen groente en aardappels van. Fijne grote huizen met grote achtertuinen en een erg brede straat.


Datum: 26-01-2016
Naam: Wim de Ruijter  
img

Ik ben voor de oorlog geboren in de Eikenstraat no 3. De winkels in de Plaggenstraat staan mij nog heel helder voor de geest. Kruidenier Verkuylen was onze vaste winkel.
Als mijn opa uit Zeeland kwam logeren dan moest hij naar kapper Geeven om zich te laten scheren. Als het dan druk was riep kapper Geeven naar achter: "Tjeu inzepen". Dan kwam jongetje Tjeu, ging op een kistje staan naast degene die geschoren moest worden, doopte de scheerkwast in het zeepschuim en begon in te zepen. Alle aandacht overal behalve bij degene in de scheerstoel. Dus op een gegeven moment zat het hele hoofd van het scheerslachtoffer onder het scheerschuim.