EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

1917

Bijdrager:

Jaar:

1944

Stadsdeel:

Woensel

Buurt:

516 Vlokhoven

Straat:

Vlokhovenseweg

Onderwerp 1.:

Gebouwen

Onderwerp 2.:

Molens

Onderwerp 3.:

Vlokhovense Molen

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Molen van Vlokhoven/Van de Linden

Beschrijving

Bouwjaar van de molen 1899 en volgens de overlevering afkomstig van de Boschdijk. Hier stond hij op de plek van de latere St. Antoniuskerk. Het was een beltmolen en werd gebruikt als koren-en oliemolen. De CHV is eind jaren dertig eigenaar geworden van de molen. Tijdens een storm zijn in 1945 de wieken van de molen gewaaid. Vanaf die tijd tot men met de sloop begon in 1954 heeft men toch gemalen, maar dan elektrisch. De laatste molenaar Van de Linden is in 1959 overleden. De tank op de foto maakte deel uit van de opmars van de troepen die aan "Market-Garden" deelnamen. Eindhoven is bevrijd op de vroege morgen van 18 september 1944 dus is de foto gemaaktof 17 of 18 september.


Geplaatst op

09-11-2005

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 23-11-2005
Naam: Wil van Hout  
img

Over de datum even het volgende: op 17 september zijn de luchtlandingstroepen gedropt. Deze zijn 18 september Eindhoven binnengedruppeld. Dit gebeurde in kleine groepen. Ze maakten in de loop van de dag contact met de Engelse eenheden vanuit Valkenswaard. De colonne tanks en amfibievoertuigen of met boten op voertuigen en gedeelten van bruggen hebben dagen, misschien wel weken lang doorgetrokken. Duizenden voertuigen! Dag en nacht ging dat door. Soms even oponthoud omdat er ergens een brug gebouwd moest worden. Maar ook dan gingen de auto's in depot zodat alles door kon rijden. Dus weet ik niet waneer de foto gemaakt is.


Datum: 23-11-2005
Naam: Anne Troost  
img

Dit is een Cromwelltank van het 30e corps dat in de operatie Market Garden vroeg op de 17e september 1944 uit het Belgische Leopoldsburg optrok. Eindhoven is zoals boven omschreven op 18 september bevrijd. Deze tanks behoorden bij de groep die zonder te stoppen eigenlijk in drie dagen in Arnhem zou zijn. Dus een van de voorhoede en daarom is 17 of 18 september de meest aannemelijke datum.


Datum: 24-11-2005
Naam: Wil van Hout  
img

Op de ochtend van 18 september is een verkenner op de Aalsterweg geweest om de weerstand te testen, daar de tanks die de grens paseerden op geweldige weerstand stuitten. Er moesten zelfs schuivers aan te pas komen om de weg vrij te maken. Dit alles terwijl de Duitse tanks, die naar ik meen in Venlo van het spoor kwamen, over Soeterbeek diezelfde weg gevolgd hebben. Dus hebben ze zich daar nog in de buurt opgehouden op 18 september.


Datum: 24-11-2005
Naam: Anne Troost  
img

Volgens het Museumpark Bevrijdende Vleugels is deze foto zeer waarschijnlijk gemaakt op 18 september. Ze zeggen dat men op die dag in Son bezig was met de Baileybrug. Dus toen was men langs de molen, neem ik aan.


Datum: 24-11-2005
Naam: Hans van Melis  
img

De Bevrijdende Vleugels van de 101 Airborne waren op 17 september geland in Son. De para's konden niet verhinderen dat de brug werd opgeblazen. Ze hebben op de 18e Eindhoven vanuit Woensel te voet bevrijd.
Ik lees op de bewuste pagina bij de 18e september: In de namiddag komt het grondleger in het zuiden van Eindhoven aan. De vanuit het zuiden aankomende Engelsen kwamen door de toegestroomde bevolking Eindhoven niet niet meer door. En op de 19e: Om 6:15 is de 33 m lange Baileybrug, die 's nachts door de Engelse genie over het Wilhelminakanaal bij Son gebouwd is, klaar en kan het leger weer verder. Market Garden ligt nu al 36 uur achter op schema.
De foto geeft niet de intocht op de 17e of de 18e maar de uittocht van het Engelse leger op de 19e. Of zoals Wil al schreef op een van de dagen daarna.


Datum: 24-11-2005
Naam: Hans van Melis  
img

Niet op de 17e of laat op de 18e september. De molen staat aan de Anna Mariaweg. De tanks rijden op de Vlokhovenseweg, die daar noordnoordoostelijk verloopt. De schaduw geeft volgens mij aan dat het rond 10 uur in de ochtend is, dus niet eerder dan 19 september gezien het voorgaande.


Datum: 24-11-2005
Naam: Anne Troost  
img

Op de foto staan de Cromwelltanks van het XXXcorps. Dit is de pantserdivisie van de Guards, dus de Engelsen die via België en Valkenswaard naar Einhoven kwamen. Er staat hierboven nergens dat het de intocht was. Op de site die ik noem staat het volgende:
Maandag 18 september 1944: Tengevolge van grondmist kunnen pas in de namiddag versterkingen en bevoorrading worden aangevoerd. Bij Arnhem rukken Engelse para's op om de groep op de brug te versterken, maar ze komen niet verder dan de westrand van de stad.
Eindhoven wordt door de 101ste Airborne Division bevrijd (noot: deze zijn geland bij Son). Om 11:15 is er een eerste radiocontact tussen de Amerikanen en een patrouille van de Guards pantserdivisie en om ca. 12:15 ontmoeten deze elkaar in Woensel. In de namiddag komt het grondleger (noot: infanterie) in het zuiden van Eindhoven aan. Tegen 21:00 begint de Engelse genie met de bouw van een Baileybrug over het Wilhelminakanaal bij Son. Dus om 12.15 ontmoeten de Amerikanen en een patrouille van de Guards elkaar in Woensel.
Vlokhoven is volgens mij ook Woensel. En Vlokhoven ligt vóór het kanaal in Son, dus tot zover was de brug niet van belang. Verder staat er ook dat de genie om 21.00 uur begon met de bouw van de Baileybrug. Ik denk niet zonder ondersteuning van de pantserdivisie. Wat er na Vlokhoven gebeurde, is voor deze foto niet van belang, want de vraag was: "17 of 18 september?".
De bedoeling was om in drie dagen op te rukken maar het heeft totaal tien dagen geduurd.
Oh ja schaduwen zijn in september anders dan in de zomer en op een foto is dan de tijd moeilijk te bepalen.


Datum: 24-11-2005
Naam: Wil van Hout  
img

Neem van mij aan dat er geen tank in Woensel te zien was op 18 september.


Datum: 25-11-2005
Naam: Wil van Hout  
img

Heb desbetreffende foto bekeken en kan vertellen dat op 18 september nog steeds para's neerkwamen en wel in het gebied waar nu de Ikea staat. En wat te denken van de was die buiten hangt? Het was in die tijd de gewoonte de was op maandag te doen. Dat werd in heel Brabant gedaan, zonder uitzondering. Maar ongetwijfeld werd de was niet op een dag gedaan terwijl er zwaar werd gevochten. En de was hing er geen week!


Datum: 25-11-2005
Naam: Wil van Hout  
img

Dat verkenningsvoertuig waarover je het had, met de ontmoeting in Woensel, kan waar zijn, daar op de morgen van 17 september het voertuig waargenomen is op de Aalsterweg. Waarom zou anders sprake geweest zijn van een ontmoeting in Woensel, terwijl heel Einhoven in de namiddag reeds bevrijd was! Als het tanks geweest waren, hadden ze in 't zuiden al contact kunnen hebben. Deze tanks zijn volgens mij pas na het bombardement van de Luftwaffe Eindhoven doorgetrokken. De brandstof die tanks verslinden is van dien aard, dat de voorraad die in de Leostraat verloren was gegaan node gemist kon worden. En de pijpleiding was nog niet aanwezig.


Datum: 25-11-2005
Naam: Anne Troost  
img

Goed 18-09-1944 was op een maandag dus volgens jou in heel Nederland wasdag behalve als er gevochten wordt maar dat weet je 's morgens niet. Die was hangt ook op de foto van het RHCe maar het ging om de datum. De ontmoeting was om circa 12.15 uur. Dus nog de hele middag de tijd om Woensel te bevrijden. Als je wilt kan ik je wel een foto sturen van een tank die de Woenselse overweg op de 18e oversteekt. Dus een tank was er in ieder geval in Woensel. In het zuiden konden ze geen contact hebben vanwege de Duitse weerstand. Deze tanks zijn via een omtrekkende beweging vanuit het westen gekomen. Door het verbruik vijf liter per kilometer is het volgens mij aannemerlijker dat ze vóór het bombardement hier geweest zijn, anders hadden ze helemaal stilgestaan. In de eerste reactie staat eigenlijk precies hetzelfde als wat ik steeds zeg en wel op de 18e. Het gaat van het begin af om de datum en daar laat ik het bij: 18-09-1944.


Datum: 25-11-2005
Naam: Wil van Hout  
img

Het is natuurlijk van jou een bewering, dus geen vaststaand feit. Maar ik kan bewijzen dat het zo is want ik heb er namelijk toen rondgelopen!


Datum: 03-12-2005
Naam: Anne Troost  
img

De datum is 19-09-1944. Want volgens het boek de Bevrijding van Eindhoven door Karel Margry zijn de Irish Guards om (Duitse of geallieerde zomertijd weet ik niet) 18.30 uur via de Aalsterweg Eindhoven binnengekomen. Ik citeer: Via Stratumseind, Rechtestraat, Demer (nog kaal door het bombardement van '42), Woenselse overweg, Fellenoord, Boschdijk en Frankrijkstraat en, voorbij de Duitse kanonnen op de Woenselsestraat, naar Vlokhoven en Son. Om 20.00 uur kwam de fotograaf erachter dat het donker werd. Intussen waren de Guards in Son aangekomen, later gevolgd door de Royal Engineers en de Grenadiers Guards. De Sherman-tanks werden met tientallen tegelijk geparkeerd langs de weg en langs de zuidelijke kanaaloever. Einde citaat. Dus er waren de 18e wel tanks over de Volkhovenseweg gereden, maar de zon was al onder. Dus de 19e is denk ik de foto gemaakt.


Datum: 03-12-2005
Naam: Hans van Melis  
img

Hèhè, Karel brengt het verlossende woord, de 19e! Ik wist het. De schaduw bewees het al meteen.


Datum: 10-02-2007
Naam: Ben Dankers  

Ook het officiƫle verslag van de 101st Airborne Division heeft het over D+2 waarbij 17 september als D-day wordt aangemerkt. Dus 19 september in de vroege morgen zijn de Cromwells van de 15/19 King's Royal Hussars doorgetrokken richting Son. Het kan overigens wel zijn dat er al eerder Shermans zijn doorgetrokken, maar nooit eerder dan 18 september laat in de middag of avond.


Datum: 25-12-2007
Naam: Cor v. Suydam  
img

Na veel commentaar, ga ik er mijn 2 centen waard bijvoegen zoals ik het heb meegemaakt. Het was 18 september. Ik was net na het middageten naar buiten gelopen om te kijken of er al iets was gebeurd. De hele morgen had er een onheilige stilte over de stad gehangen. Ik ging net om de hoek van de Kleine Bleekstraat (waar wij woonden) de Bleekstraat in, kwam ik een vreemde soldaat tegen die langs de huizen sloop. Als een gek liep ik weer naar huis: de Tommies zijn hier!. Weer naar buiten vond ik uit dat het Amerikanen waren. Na wat lekkere sigaretjes gerookt te hebben, begon ik wat nerveusheid te ontdekken onder de troepen ongeveer 3 uur 's middags. Ze hadden zich ingegraven op een stuk land tussen de Dommel en de Bleekstraat vanwaar ze de twee Dommelbruggen in de gaten konden houden, een in de Kanaalstraat en de andere op het Stratumseind. De stilte was weer teruggekeerd.
Rond 5 uur hoorden we plotseling het geratel van kettingen en donderende motoren. Tanks! Maar welke waren het? Dat wisten de para's ook niet, want ze doken in hun gegraven dekking en joegen de bevolking weg. Behalve ik, natuurlijk. Opeens kwam een tank op het Stratumseind de brug op, de tank had een grote witte ster op de koepel, de ingegraven troepen gingen als gekken te keer toen ze zagen dat het de Engelse voorhoede was. Dus een geallieerde tank kon nooit in Vlokhoven geweest zijn op 18 sept. maar wel op 19 sept.
Een opmerking bij een van de commentaren dat de bevolking de tanks belemmerd zou hebben, is op z'n zachtst gezegd belachelijk. De toeschouwers waren wijs genoeg om bij de bewegende voertuigen weg te blijven, een aanvallend leger neemt geen tegenstand of belemmeringen in aanmerking.


Datum: 28-11-2011
Naam: Barry Wonder  
img

De originele foto bevindt zich in de collectie van het Imperial War Museum en is gedateerd op 20 september 1944 .


Datum: 28-11-2011
Naam: Barry Wonder  
img

Bij nader inzien twijfel ik aan de datum van 20 september 1944, gezien een andere foto in de serie van een nog intact Shell pompstation naast het AB theater ook gedateerd is op 20 september, daar waar op 19 september beide gebouwen werden verwoest door het bombardement. Ik heb het dan over foto 25450, die zich ook in de collectie bevindt.


Datum: 28-09-2012
Naam: C vd Akker  
img

Deze foto is gemaakt op de 20ste of daarna, want op de 18de kwamen 's avonds de Britse tanks vanuit Aalst Eindhoven binnen (zoals nog ieder jaar wordt gedaan). Valkenswaard was de 17de bevrijd en Aalst de 18de. Vroeg in de middag van de 18e kwamen de Amerikanen in een verkenningsvoertuig dat via Veldhoven naar Woensel kwam. Het Britse konvooi duurde weken door verschillende soorten oponthoud (bombardement van Eindhoven op de 19de, de baileybrug bij Son en verschillende aanvallen op de corridor). Het AB-theater en tankstation en meerdere gebouwen in de binnenstad werden gebombardeerd op de 19e. Vlokhoven heeft daar zo goed als geen last van gehad.
En waarom is de 19e uitgesloten? Omdat in de voorhoede de Irish Guards waren en hun Shermans werden gebruikt, die sneller en wendbaarder waren.


Datum: 12-10-2017
Naam: Ferry Kroon  
img

Wat is de titel van het boek van Barry Wonder? En kan het nog besteld worden?
Volgende vraag: hoe kom ik in contact met Barry Wonder. Is er iemand die zijn e-mailadres heeft?
<< Ferry, interessant voor jou zijn de volgende foto' s: 14734, 18560, 21518, 29097 en 6113. Lees ook de reacties bij die foto's. (Red.) >>