Fotonr.: 54892
Bijdrager Bert van Herk
Jaar: 2017
Locatie 1.:Stratum |215 Joriskwartier |St Jorislaan
Onderwerp.: Scholen / Onderwijs |Voortgezet Onderwijs / Scholengemeenschappen |St Joriscollege / Pleincollege Sint Joris

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image

Sint Joriscollege

Beschrijving In 1975 werd een nieuw schoolgebouw betrokken, dat op het terrein van Eikenburg, aan de Roostenlaan, werd gebouwd. Opnieuw werd de naam nu: Sint-Joriscollege. Het schoolgebouw op deze foto staat aan de Elzentlaan en werd omgebouwd tot appartementencomplex met de naam Hoog Elzent. Met name de Eindhovense katholieke middenstand wenste in het verleden katholiek hoger onderwijs, los van de in 1910 opgerichte gemeentelijke (openbare) HBS. Dit leidde tot de oprichting van een R.K. Handelsschool (middelbaar en hoger handelsonderwijs), die ging ressorteren onder de stichting Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Jongens en meisjes werden strikt van elkaar gescheiden gehouden. Dat is goed te zien aan de scheiding tussen beide schoolterreinen op de foto's 6323, 6324 en 6325. Aanvankelijk werd school gehouden in tijdelijke onderkomens. In 1919/1920 veranderde de naam van R.K. Handelsschool in Roomsch Katholiek Hoogere Burgerschool met Middelbare en Hoogere Handelsschool voor jongens te Eindhoven, terwijl voor de meisjes het Sint-Catharinalyceum tot stand kwam. In 1924 verhuisde men naar een groot nieuw pand aan de Elzentlaan. (Red.)
Geplaatst op 27-06-2024
Email bijdrager img