EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

1879

Bijdrager:

Jaar:

1954

Stadsdeel:

Centrum

Buurt:

112 De Bergen

Straat:

Don Boscostraat

Onderwerp 1.:

Gebouwen

Onderwerp 2.:

Gezellenhuizen

Onderwerp 3.:

Ons Thuis

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Gezellenhuis Ons Thuis

Beschrijving

Links de Deken van Somerenstraat, rechts de Don Boscostraat.


Geplaatst op

05-11-2005

Reacties:

Datum: 20-01-2006
Naam: Alfons de Goede  
img

Hier ben ik aangekomen op 6 october 1954. Ik heb er tot midden 1955 gewoond. De dir. was toen dhr Mercks. De naam was ook jongemannentehuis en een v/d jongeren die ik er aantrof was een politieman van 51 jr. Wij verbleven daar met 9 Surinaamse studenten. Tegenover de straat lag het hoofdpolitiebureau en niet zo lang geleden de GSD en aan de anndere overkant (Grote Berg) het chin. restaurant Tjien An


Datum: 09-10-2006
Naam: Ida Wagemakers-Schriks  
img

Gezellen huis. Wat is hier de speciale bedoeling van, vrijgezellen mannen? Wie kan mij hierover meer vertellen? In de Edisonstraat was ook zo een tehuis, ik dacht voor jongens die voor iets speciaals studeerden, je zag ze altijd met een boek.
===Ida, zie voor het tehuis aan de Edisonstraat foto 3942. Red===


Datum: 09-10-2006
Naam: Vic van Lijf  
img

Alphons, noem eens wat Surinaamse namen. Ik herinner me onderander Tjin a Lien? en Lucien Wesenhagen en Johan del Prado?


Datum: 11-10-2006
Naam: Koen  
img

Weet iemand iets over de Spaanse Vluchtelingen die daar in het voorjaar van 1937 hebben gezeten? Wie kan mij hier wat meer informatie over verschaffen?


Datum: 11-10-2006
Naam: Marijke de Groot-Thijssen  
img

Wel is hier weer later een internaat geweest van Instituut St. Marie, school voor spraak- taalgestoorde kinderen. Die school heet nu De Horst en zit tegenwoordig in Blixembosch, bij het revalidatiecentrum op het terrein.


Datum: 11-10-2006
Naam: Wil van Hout  
img

Op de Boschdijk, in de nabijheid van de Binnenpad, was ook nog een "logement". De eigenaar heette naar ik meen Semler. Het is natuurlijk een ander verhaal maar toch. Dit was een onderdak voor mensen, die aan de bedelstaf waren of geheel door de Vincentius werden onderhouden. Het was in die tijd (voor de oorlog) de gewoonte, als je op de straat staande gehouden werd en geen adres op kon geven, je meteen op transport naar Norgerhaven bij Veenhuizen kon worden gezet. Zonder middelen van bestaan was strafbaar.


Datum: 14-10-2006
Naam: Alfons de Goede  
img

Peter, als jij de persoon was die daar werkte, dan ken ik jou nog goed. Wij zijn nog samen met Ed? Edmund Sewpersad met een VW naar Belgie (de Ardennen) gereden. De Surinamers die daar verbleven vanaf augustus '54 waren: Percy Tjon A Hier; Cornelis Ho A Foeng; Frans Tjon Lie Kong; Albert Chin Kwie Joe, Edmund Sewpwersad; Dew Sahtoe en Alfons Goede; John Tjon Joe Gin en Rudolf Tjon A Pan. Wij waren er met 9 man en zijn de eerste Surinaamse studenten in Eindhoven geweest. De directeur van het thuis heette hr. Mercks


Datum: 09-11-2006
Naam: Peter Guns  
img

Het logement aan de Boschdijk daar woonde de familie Stevens


Datum: 24-01-2007
Naam: Marga van Vugt  
img

Ik ben in 1955 geboren en kan me deze speeltuin nog herinneren. Later is deze verhuisd naar achter het kerkhof tegenover de brandweerkazerne.
Een leuk detail is dat ik speelde in deze speeltuin tegelijk met mijn echtgenoot
(geboren 1954) die zich het matje van opa nog goed kon herinneren. Dat was ik weer vergeten.


Datum: 24-01-2007
Naam: Marjo Spierings  
img

Weet iemand ook nog dat er in de jaren 50 een speeltuin was op de Deken v. Someren / Don Boscostraat? +++Ja, Arthur van Gansewinkel zie foto 5066+++Hans


Datum: 05-06-2007
Naam: Marc van Houten  

Mijn vader heeft vanaf ca. september 1942 in Eindhoven (Philips Gloeilampenfabriek) gewerkt, zijn adres daar was de Deken van Somerenstraat 1 / Don Boscostraat 1. Mogelijk was dat een soort appartementencomplex, speciaal ingericht voor Philips medewerkers. Ik weet er eigenlijk niets van. Helaas is mijn vader 24 jaar geleden overleden, zodat ik hem daar niets meer over kan vragen. Weet iemand hier meer van?


Datum: 16-07-2007
Naam: Will van der Linden  
img

Ik ben in het bezit van een twintigtal foto's van de opening in juli 1948 van de speeltuin St Catharina ingezegend door de Hoogeerw Heer Deken H.Heezemans. Honderden kinderen waren hiervan getuige en maakten hier in de Don Boscostraat gebruik van de nieuwe speeltoestellen o.l.v. Opa Camps, jaren later toen er bouwplannen kwamen voor een kruisgebouw is deze speeltuin verplaatst naar de Deken van Somerenstraat met Opa Jacobs als toezichthouder. Door de ontvolking van de binnenstad en weer plannen van de gemeente op dit terrein (parkeerterrein) is deze speeltuin opgeheven.


Datum: 07-09-2007
Naam: Hugo Zijlmans  
img

Ik ben Hugo Zijlmans, huidige bewoner van het DonBosco Complex zoals wij het nu noemen. De flat is momenteel door woningbouwvereniging Vestide omgebouwd tot studentenflat. Momenteel ben ik voorzitter van de complexraad en regel allerlei zaken voor de medebewoners (+/- 100). Ik ben al een hele tijd geïnteresseerd naar de historie van het complex. Ondertussen hebben wij ook al een tijdje een website: www.complexraad.nl. Dit vermeld ik omdat er voor nieuwsgierigen onder jullie toch nog wat foto's te vinden zijn van het complex. Ik heb onder andere wat foto's gemaakt van binnenin het complex en heb ook oudere foto's gezocht (waarbij ik bovenstaande tegenkwam). Als iemand mij wat meer over de historie van het complex kan vertellen, stuur mij vooral een mailtje!


Datum: 14-02-2008
Naam: Ans van de Laak  
img

Mijn vader had vanaf ongeveer 1930 tot 1970 een kapperszaak naast het gezellenhuis. Hoek Grote Berg/Deken van Somerenstraat. Er zaten diverse soorten mensen in. Zowel leraren als studenten. En niet alleen Philipsmensen. Ook (getrouwde) mannen die tijdelijk in Eindhoven werkten.


Datum: 27-06-2008
Naam: Jan Buster  
img

In 1946 werd 'Ons thuis' geleid door nonnetjes, welke orde weet ik niet. Toen ik er was, in 1946, was het eten nog op de bon en dat viel niet mee. De bonnen leverden wij (7 snotneuzen) 's maandags in.
Aan het einde van de Don Boscostraat was een parkachtige omgeving. Onze bevrijders die daar lagen met tanks nodigden hun 'vriendinnen' 's avond uit om daar lekker te vrijen.


Datum: 22-08-2013
Naam: Theo Verschueren  

De congregatie van de "Dochters van Maria en Joseph" uit Den Bosch lieten in Eindhoven aan de Deken van Somerenstraat het Gezellenhuis "Ons Thuis" bouwen en aanpalend het klooster met de kapel aan de Don Boscostraat. Het hele complex werd door bisschop mgr. A. F. Diepen ingezegend op 24 september 1931.
Na de in 1929 begonnen school voor B.L.O.-onderwijs verzorgden de zusters ook het onderwijs voor slechthorende kinderen in nauwe samenwerking met St. Michielsgestel, waarvoor in 1951 het Instituut Sint Marie werd opgericht.
Het Gezellenhuis "Ons Thuis" wordt in 1976 gesloten, waarna in de jaren tachtig een grootscheepse interne verbouwing plaatsvindt. Het klooster en het Instituut wordt enkele jaren later rond 1980 opgeheven, deze panden worden afgebroken in 1994 / 1995.
Het Gezellenhuis bood onderdak aan gezellen, aan gehuwde mannen tijdelijk werkzaam in Eindhoven, maar ook aan Spaanse vluchtelingen gedurende de Spaanse burgeroorlog einde jaren dertig. In de oorlog legden de Duitsers beslag op een gedeelte van het gebouw, gevolgd door de Engelse militairen in de winter 1944/45


Datum: 25-10-2014
Naam: Paul van der Cingel  
img

Marjo, ik heb daar nog gespeeld, in die hoek tussen de lagere school en de Aloysius ulo. Wat er aan speeltoestellen stond herinner ik me niet zo, veel zal het,1950, niet geweest zijn, wel dat we een keer met een aantal jongens van Grote en Kleine Berg aan het spelen waren toen de politie ons kwam ophalen om te worden verhoord. Wat was er gebeurd? Aan de huizenzijde van de Don Boscostraat was een depot van de ZHB gevestigd, een biermerk uit Rotterdam. In de grote ruit van het kantoor was een vuistgroot gat ontstaan en de beheerder dacht dat wij daarvoor hadden gezorgd. Na verhoor werden we op de gangen van het politiebureau gezet, in elke hoek stond wel een van ons. Aan het eind van de middag werden we naar huis gestuurd, de dader lag, zoals zo vaak, op het kerkhof.


Datum: 25-10-2014
Naam: Giovanni van Helvoirt  
img

De "houteren" glijbaan in die speeltuin aan de Deken van Somerenstraat kan ik me nog goed herinneren, dus zal die er in 1966 nog wel geweest zijn.


Datum: 26-10-2014
Naam: Paul van der Cingel  
img

Giovanni, mijn 'avonturen' dateren uit een vroegere periode, n.l. rond 1950 en we speelden met wat er was, en dat was meestal niet bedoeld om mee te spelen.


Datum: 01-12-2015
Naam: Peter Pilgram  
img

Het zal in 1948 zijn geweest dat er bij ons een piano werd geplaatst. Ome Jan Borchertz uit Rotterdam had bemiddeld bij de aankoop en werd tevens pianostemmer. Als hij in Eindhoven kwam werken logeerde hij altijd in het Gezellenhuis. Ome Jan was een broer van Katrien Dobbelman-Borchertz, die in de oorlog in haar woning aan de Tongelresestraat, diverse joodse onderduikers heeft verborgen waaronder de latere radio journaliste Netty Rosenfeld


Datum: 01-12-2015
Naam: Giovanni van Helvoirt  
img

De vader van mijn vriendin woonde in Zutphen en ging bij Philips werken. Hij is toen ook in het Gezellenhuis gaan wonen en is van daar uit met een Eindhovense getrouwd.