EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

52393

Bijdrager:

Jaar:

1965

Stadsdeel:

Woensel

Buurt:

434 Oude Gracht-West

Straat:

Thomaslaan

Onderwerp 1.:

Water

Onderwerp 2.:

Vijvers / Waterpartijen / Fonteinen

Onderwerp 3.:

Oude Gracht

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Oude Gracht - Thomaslaan

Beschrijving

De foto is gemaakt vanuit de voorkamer van Thomaslaan 34. De Thomaskerk ontbreekt nog, net als het bruggetje in het Coriolanuspad. Ook de witte bungalows aan de Faunuslaan moeten nog gebouwd worden. In de verte staat de school er al wel, toendertijd de Thomasschool, katholieke lagere school voor jongens. De meisjes gingen naar de Van Eupenschool in het gebouw dat nu OBS De Zevensprong heet. Weet iemand waar de oorsprong van de bomen aan het Coriolanuspad ligt?

De redactie ging op onderzoek uit: De bomen aan dit pad zijn voor een deel zomereiken. Geschatte leeftijd ruim 100 - 120 jaar.
Het Coriolanuspad was vroeger een landweg, waarlangs vee en producten van het land naar boerderij werden vervoerd. Op de Topografisch Militaire Kaart uit 1830 is die verbindingsweg - het latere Coriolanuspad - al aangeduid. Hij liep over een brug over de Oude Gracht (zoals ook nu nog het geval is) naar de heidegebieden aan de overzijde. Het oude Coriolanuspad had als landweg geen bebouwing maar landbouwgrond naast zich. Kenmerkend voor het landschap was ook de laanbeplanting. Het pad is dus een overblijfsel van een oude landweg in een Brabants beekdallandschap. Het Coriolanuspad met deze beplanting is gekenschetst als historische groenstructuur.
Voor bronnen en meer informatie zie BoomeffectanalysePlan Coriolanuspad  en de Cultuurhistorische waardenkaart. (Red.)


Geplaatst op

10-03-2021
Geen reacties gevonden bij deze foto