EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

203

Bijdrager:

Jaar:

1888

Stadsdeel:

Centrum

Buurt:

111 Binnenstad

Straat:

Stratumseind/Begijnenstraat*

Onderwerp 1.:

Gebouwen

Onderwerp 2.:

Bioscopen / Theaters / Muziekcentra

Onderwerp 3.:

Concertzaal Eindhovens Mannenkoor

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Het Eindhovens Mannenkoor.

Beschrijving

Achter het pand van het Eindhovens Mannenkoor aan het Stratumseind stond een zaal met prachtige muurschilderingen. Uit het telefoonboek van 1915 blijkt dat ene J.A. de Rooij uit de Begijnenstraat de "buffethouder" was en het telefoonnummer 74 was.
(RHCe 0015315)


Geplaatst op

03-05-2005

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 10-06-2013
Naam: Ton Peters  
img

Ik heb gewerkt en opleiding gedaan bij banketbakkerij Kees de Rooy. Het adres was Johannes Voetstraat 1, Eindhoven Strijp.
Het verhaal dat men mij vertelde was, dat de vader van Kees de Rooy het Eindhovens Mannenkoor op het Stratumseind heeft gehad of er deed werken. Zie ook foto 24377.


Datum: 11-06-2013
Naam: Tini van Rooij  
img

Zoals het briefhoofd vermeld was E.H Stoot uitbater van deze sociëteit. Everardus Hubert (Eef) Stoot (1848) speelde een belangrijke rol in de eerste jaren van het Philips bedrijf. In zijn zaak werd in 1891 de koop gesloten van het eerste Philipsfabriekje. Hier maakte Gerard Philips kennis met Eef Stoot die hij later aan zou stellen als boekhouder van zijn bedrijf. Er wordt beweerd dat Stoot destijds het bedrijf financieel overeind hield. Stoot was ook een begaafd tekenaar. Hij tekende de eerste Philips reclame affiches. Hij overleed in 1917. Aanvankelijk bleven hij en zijn echtgenote de sociëteit beheren, naast zijn baan bij Philips. Hoe lang hij dit heeft volgehouden weet ik niet.


Datum: 16-04-2015
Naam: Theo Verschueren  
img

DE GESCHIEDENIS VAN HET PAND BEGIJNENSTRAAT 20
(van Zaal Bol Hezemans naar Eindhovensch Mannen Koor)
De geschiedenis van het pand Begijnenstraat 20 (na 1920 Stratumseind 23) gaat verder terug dan mei 1880 waarop het nieuwe pand officieel werd geopend en in gebruik is genomen als concertzaal door het Eindhovensch Mannenkoor.”
Het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad had in dat pand sinds 1864 jarenlang haar gildekamer. Het pand gelegen aan de toen genoemde Begijnenstraat, het deel van de huidige Stratumseind tussen de Kerkstraat en Begijnenhof, was eigendom van gildebroeder Martinus Hezemans (1824-1890). Hij was gildebroeder van 1844 tot 1881.
Martinus was gehuwd met Maria Weijtens (1826-1870) en zij runden samen het café en koffiehuis genaamd “het Eindhovensch Koffyhuis”. De beschikbare ruimte in het pand was zó groot dat het in de volksmond ZAAL HEZEMANS werd genoemd. Het was in die tijd gebruikelijk dat een gilde domicilie zocht bij een gildebroeder die een herberg, café of een koffiehuis exploiteerde.
Martinus zelf schijnt een typische personage te zijn geweest, hij stond als stadsfiguur bekend als “den BOL”.
Hein van der Zande, organist van de Catharinakerk sedert 1841 als opvolger van Hermanus Ant. Boex (1770-1845), richtte samen met enkele andere leden van het kerkkoor op 14 november 1874 het Eindhovensch Mannenkoor op en maakten sindsdien gebruik van zaal Hezemans. Vier jaar later in november 1878 wordt het pand van Bol Hezemans aangekocht voor fl. 2.900,00 door Thomas A. van Dijck, zelf ook lid van het Eindhovensch Mannenkoor, en laat het pand radicaal verbouwen door zijn broer de stadsarchitect Johannes A. van Dijck. Het pand werd naar achteren uitgebreid met een concertzaal. De officiële opening van de concertzaal door de sociëteit “het Eindhovensch Mannen Koor” had plaats op 4 mei 1880. Het koor huurt dan het pand voor fl. 400,00 per jaar.
Het Catharinagilde verliet in 1882 het koffiehuis als gildekamer en vond een vervangende locatie bij Gildebroeder Frans Raijmakers op de Markt 14 in “Het Nederlands Koffiehuis en Graanbeurs.
Later opende Martinus Hezemans c.q Bol Hezemans op zaterdagavond 31 juli 1886 “Café BOL” in het koffiehuis “de Pelikaan” aan het Station te Eindhoven. Hij komt te overlijden op 18 december 1890. De Meierijsche Courant schrijft dan: “Een typisch persoon, bij oud en jong bekend, bij stadgenoot en vreemdeling,“den Bol” was een waar stadfiguur. Den man, die wel eenigszins aan onverschilligheid leed, doch wiens goedheid en oprechtheid bij iedereen hoog stond aangeschreven: bij feestelijke gelegenheden was hij nooit de laatste, doch in droevige omstandigheden liet hij ook nooit op zich wachten . . . . . “.
Theo Verschueren
oud-gildearchivaris