EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

1926

Bijdrager:

Jaar:

1903

Stadsdeel:

Stratum

Buurt:

222 Gerardusplein

Straat:

Aalsterweg

Onderwerp 1.:

Woonpanden en boerderijen

Onderwerp 2.:

Villa's

Onderwerp 3.:

Van den Dungen

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Aalsterweg Villa van den Dungen

Beschrijving

In de titel staat alles wat ik weet. Op welke hoogte deze villa heeft gestaan is mij onbekend.


Geplaatst op

11-11-2005

Reacties:

Datum: 20-01-2006
Naam: Elly v.d. Berg Smulders  
img

Is dit niet de villa die op de hoek van de Kortonjolaan Aalsterweg staat, staat die er nog steeds ?


Datum: 18-02-2006
Naam: Wout Hagens  
img

Als ik me nog goed kan herinneren stond de villa van kantonrechter van den Dungen aan de Aalsterweg hoek Leostraat waar de metaalcompagnie heeft gestaan en waar nu een garage met pompstation is.Dus schuin tegenover het café Casino van Nolleke van Balen hoek Aalsterweg/van der Lansstraat. Ik heb op de gracht er om heen schaatsen geleerd, want in die sloot kon je toch niet verdrinken.


Datum: 27-02-2006
Naam: Leo de Wit  
img

Kan het ook niet zo zijn dat deze villa gestaan heeft recht tegenover de Primulastraat. Daar woonde in de jaren 1940-1955 de fam. Keunen. Daar lag ook een gracht en ik ben nog een keertje voor schooltijd door het ijs gezakt. Het kan zijn dat de Fam. Keunen de eigenaren waren.


Datum: 27-02-2006
Naam: Wout Hagens  
img

Het huis van de familie Keunen staat daar volgens mij nog steeds. En ook de grote beukenboom waar wij vroeger nogal eens beukennootjes gingen zoeken.


Datum: 28-02-2006
Naam: Leo de Wit  
img

Nee beste Wout het huis wat er nu staat is gebouwd door een van de gebroeders van Doorne van de DAF.


Datum: 06-03-2006
Naam: Theo Van Gestel  
img

Wout Hagens heeft het goed, namelijk toen ik in de jaren 30 op de Gerardusschool zat toen stond die villa er nog. Hij is in die tijd afgebroken. Wij noemden hem het kantongerecht.


Datum: 21-08-2006
Naam: Willem Verhoeven  
img

Ik kan mij vinden in de theorie van Wout Hagens. Vanaf 1940 hebben wij op Leostraat 113 gewoond en mijn vader was werkzaam bij de OBAM (gebouwd in 1939-1940). Vanuit die situatie speelden wij op het terrein naast de garage en de dakvensteromlijstingen lagen in de nog aanwezige paardenstal. Ook hoorden wij vaak dat op de villa een kantonrechter had gewoond.


Datum: 15-08-2008
Naam: Johan Vervest  
img

Jammer dat zo'n mooi en sfeervol pand verloren is gegaan. Eeuwig zonde!!!! Hopelijk zal men in het heden en de toekomst goed nadenken alvorens te vernietigen.


Datum: 15-08-2008
Naam: elly van den Berg Smulders  
img

Ha die Wim. Ja jij bent ook een beetje ouder dan ik, maar ik weet dat niet meer dat op de hoek van de Leostraat dit huis stond. De Obam stond er toen al . Bij de Kortonjo staat dat huis er namelijk nog wel, maar dit weet ik niet.


Datum: 29-08-2009
Naam: Jan van der Meulen sr  

Dit merkwaardige pand stond wel 50 meter van de hoek van de Leostraat in een zeer groot perceel en lag op een uitstekende locatie en was daardoor rijp voor een andere bestemming, hoe jammer ook. Maar voor een normale herbewoning was in die tijd geen belangstelling.
Zo is veel verloren gegaan, zoals op de Hoogstraat, de Vestdijk, de Geldropseweg (boerderijen tegenover de villa van Smits van Oyen), de Markt en niet te vergeten de Rechtestraat o.a het Hof van Holland en het oude stadhuis van Eindhoven, de panden op de hoek van de Marktstraat, Rechtestraat enz enz..


Datum: 10-09-2009
Naam: Jan van der Meulen sr  

Het huis ongeveer tegenover de Primulastraat van Keunen had een prachtig oud tuinhuisje, was dat niet rond of ovaal en is hiervan een foto?
Naar mijn mening is het hele perceel gekocht door de heer Wim van Doorne mede directeur van de Daf Fabriek die hier zijn nieuwe villa bouwde.
Met de bouw van deze vila is waarschijnlijk het monumentale tuinhuisje en tevens de prachtige beuk opgeofferd.


Datum: 17-09-2009
Naam: Jan van der Meulen sr  

Dit huis stond ongeveer op de plaats waar thans het Shell benzinestation staat op de Aalsterweg, aan de Oostzijde dicht bij de Leostraat. Het is mogelijk dat het met haar voorgevel gelijk stond op de huidige achterzijde van het benzinestation. Er woonde een kantonrechter wiens naam mij  op het moment niet te binnen schiet. De grouwe villa is afgebroken ongeveer tussen 1937 en 1940.


Datum: 25-10-2009
Naam: Jan van der Meulen sr  

Deze villa werd naar mijn mening het laatst bewoond door de kantonrechter van de Dungen, die naar ik me herrinner een dochter had die, jurist was. Het zeer royale perceel, mogelijk meer dan 1 ha, werd gekocht door de familie van Doorne voor het bouwen van een garage, dat was omstreeks 1939. Het vreemde gebouw was naar mijn mening niet meer voor bewoning of anderszins te exploiteren, waardoor afbraak volgde en de Obam garage en later tevens de Metaalcompagnie Brabant en Galvano aan de oostzijde van de Aalsterweg zich vestigden waarvoor ook nog enkele percelen en huizen moesten verdwijnen o.a. van de aannemer Coolen als ik het wel heb.


Datum: 09-08-2015
Naam: Marjan de Koning  
img

Dag Jan van der Meulen, Elly van den Berg ea. anderen. Het is leuk om jullie discussie te lezen.
Ben zelf ook op zoek naar gegevens over het perceel waar de oude beuk staat. Of er het huis van foto 1926 heeft gestaan, weet ik niet. Nu staat er een heel ander huis. Overigens wel met een galerij, zoals op de foto.
Het tuinhuisje is inderdaad verdwenen. maar de oude beuk staat er nog steeds en wordt goed verzorgd. Inmiddels is het huis weer verkocht en helemaal gerenoveerd.
Met mijn bedrijf ben ik de hele tuin aan het herzien. Er staan nog veel meer mooie oude bomen en alles wat behouden kan blijven houden we in tact.
Ik ben benieuwd en op zoek naar foto's van het perceel van de fam. Keunen. Alles is welkom.


Datum: 09-08-2015
Naam: Tini van Rooij  
img

Marjan, Jan van der Meulen is vorig jaar overleden, zie foto 35015
Er is hierboven sprake van 2 verschillende panden, 1. het pand "Van den Dungen" hierboven op de foto en 2. het huidige pand Aalsterweg 240. En dit laatste is het pand waarvoor je belangstelling hebt. Helaas heb ik hiervan geen foto op deze site kunnen vinden.
Ik herinner me nog wel het tuinhuisje, de sloop en de bouw van het huidige huis. Ik woonde destijds in de buurt en mijn huisarts, dr. Truijens, woonde er naast. 1968/1969 denk ik. Ik herinner me ook nog dat het pand is gekocht door een Van Doorne maar dat was niet een van de gebroeders die DAF stichtten, wellicht een van de zonen en natuurlijk kan het goed zijn dat die ook Wim heette zoals Jan van der Meulen hierboven aanhaalt.


Datum: 09-08-2015
Naam: Joep Vervest  
img

Jammer, maar Eindhoven zal qua bestuurders dorps blijven. De rijke historie is qua interessante, historische gebouwen, door de zg. elite grotendeels vernield.


Datum: 09-08-2015
Naam: Marjan de Koning  
img

Dank je wel Tini, voor de informatie. De fam. van Doorne zal zeker erg groot zijn. In de Felix Timmermanslaan woont nog een van Doorne, op dit moment. Ik zal eens navraag doen of het familie van elkaar was.


Datum: 15-08-2015
Naam: Frans Vrijdag  
img

De oude beuk stond tegen de tuin van mijn oma aan, die in de Poelhekkelaan woonde.


Datum: 15-08-2015
Naam: Johan Vervest  
img

Poelhekkelaan is wel gelegen aan de overkant van de Aalsterweg, schuin tegenover de locatie waarover hier wordt gediscussieerd.