Uw selectie...

Bibliotheeknr. 924
Type Tijdschrift
Publicatiejaar 0
Land Nederland
Locatie Wereldoorlog I en II
Onderwerp Wereldoorlog I en II


Titel:
NEDERLAND IN DE OORLOG! DEEL 4

Subtitel:


Korte inhoud:
Men zal in dit boek facsimil?'s aantreffen zoowel van den tijd tusschen 10 en 15 mei, als van de dagen die daarop zijn gevolgd, zoodat men een goed overzicht krijgt van al hetgeen sinds den tienden mei in ons land is voorgevallen. Bovendien bevat het boek afdrukken van voornaamste legerberichten uit den oorlog.