EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

706

Auteur:

Geert Bekaert e.a.

Uitgever:

BNA Kring Zuidoost Brabant

Type:

Slappe kaft

Publicatiejaar:

1989

Land:

Nederland

Locatie:

gebouwen

Onderwerp:

Architectuur

Gebouwen

Formaat:

20 x 20 cm

ISBN:

Niet bekend
Titel

ARCHITECTUUR IN ZUIDOOST BRABANT

Subtitel

Korte inhoud

Deze uitgave is tot stand gebracht naar aanleiding van de 'dag van de architectuur' door de Kring Zuidoost Brabant van de Bond van Nederlandse Architekten op initiatief van Harry de Beer en Martien Jansen.