Uw selectie...

Bibliotheeknr. 671
Auteur Nico Arts
Uitgever Museum Kempenland
Type Harde kaft
Publicatiejaar 1994
Land Nederland
Locatie archeologie
Onderwerp Archeologie
Onderwerp Centrum
Formaat 21,5 x 30
ISBN 9072478193


Titel:
SPOREN ONDER DE KEMPISCHE STAD

Subtitel:
Archeologie, ecologie en vroegste geschiedenis van Eindhoven 1225-1500

Korte inhoud:
In de jaren 1989 tot en met 1991 hebben in Eindhoven opgravingen plaatsgevonden. Daarbij is een groot deel van de binnenstad archeologisch ondezocht voorafgaand aan de bouw van het Muziekcentrum Frits Philips en de Heuvel Galerie.
Bevat:
*Arts, Nico: Inleiding; Het natuurlijke landschap; Archeologische vindplaatsen en vondsten in Eindhoven; Het hertogdom Brabant, de Kempen en de stad Eindhoven; Stadsarcheologie in Eindhoven; De opgravingen van het Heuvelterrein; De vondsten en hun betekenis; Middeleeuwse en latere keramiek; De metalen voorwerpen van het Heuvelterrein; Gemerkte en ongemerkte houten gebruiksvoorwerpen; Steen, bouwmaterialen, glas, leer en textiel; De archeologische resultaten van het Heuvelterrein; Verlaten dorpen en een nieuwe stad. De Kempen en Eindhoven in de dertiende eeuw.
*Melssen, Jan: De geschiedenis van Eindhoven tot omstreeks 1570; De geschiedenis van het Heuvelterrein en de Markt vanaf de zestiende eeuw.
*Zweers, Dick: Bouwhistorisch onderzoek langs de Eindhovense Markt.
*Jansma, Esther: Dendrochronologisch onderzoek van middeleeuws archeologisch eikehout uit Eindhoven.
*Jong, Theo de: Gebruiksvoorwerpen van been; Huisdieren, slachtvee en ongedierte: dieren in de middeleeuwse stad; Weekdieren.
*Desender, Konjev en Anton Ervynck: Wat ruist daar door het struikgewas? De middeleeuwse loopkevers van het Heuvelterrein.
*Luijten, Hannie: Gebruiksplanten en de natuurlijke vegetatie van het Heuvelterrein.