Uw selectie...

Bibliotheeknr. 2168
Auteur Willem Iven/Teo van Gerwen
Uitgever Uitgeverij Distel Den Bosch
Type slappe_k
Publicatiejaar 1978
Land Nederland
Locatie noord_br
Formaat 20 x 24 cm
ISBN 9070214059


Titel:
MENSEN IN DE PEEL

Subtitel:


Korte inhoud:
Het Romeins paludem betekent moeras en daar zou het woord peel van zijn afgeleid. Met dé Peel bedoelen we het grote veenmoerassen gebied tussen Weert en Grave. Het bovenste deel van de bodem van oostelijk Noord-Brabant en van Midden- en Noord-Limburg bestaat vrijwel geheel uit dekzand. Deze bovenste aardlagen zijn overal door de mens beïnvloed; bewerkt, verrijkt door bemesting (zware grond), elders verarmd door plagwinning en veeweiderij, verstoven als gevolg van menselijke aktiviteiten etc. Waar in de Peel een veenlaag de oorspronkelijke zandbodem bedekte en deze nog aanwezig is, daar alleen is het oude zandniveau gaaf gebleven.
Het Peel zelf is nooit bewoond geweest, wel woonden er lang geleden mensen bij het veen. De oudste bewoningen lagen op de zandruggen. Deze wetenswaarigheden en nog veel meer, komen uitgebreid aan bod in dit boekje.