EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

1787

Auteur:

Nico Arts

Uitgever:

Uitgeverij Matrijs

Type:

harde-k

Publicatiejaar:

2013

Land:

Nederland

Locatie:

archeologie

Onderwerp:

Geschiedenis

Gebouwen

Formaat:

Niet bekend

ISBN:

9789053454725

Te koop voor:

€ 10.00
Titel

EEN KNEKELVELD MAAKT GESCHIEDENIS

Subtitel

Het archeologisch onderzoek van het koor en het grafveld van de middeleeuwse Catharinakerk

Korte inhoud

Verslag van het archeologisch onderzoek van het koor en het grafveld van de middeleeuwse Catharinakerk in Eindhoven, circa 1200-1850. Er wordt meer verteld over organisatie en methode van opgraving, de ligging, de geschiedenis van het kerkgebouw, fundamenten van de kerk enz
Bevat:
Arts, Nico Voorwoord, Het begin van meer, De geschiedenis van het archeologische onderzoek, C14-dateringen van menselijk botmateriaal, Archeologische vondsten uit het kerkterrein,
Nollen, Joeske De archeologische en landschappelijke ligging van het opgravingsterrein, Het  archeologisch onderzoek van 2005 en 2006, Bakstenen funderingen en andere structuren, C14-dateringen van menselijk botmateriaal, Het grafritueel, Grondboringen in de neogotische Catharinakerk, Beantwoording onderzoeksvragen
Melssen, Jan De geschiedenis van de Catharinakerk
Johns, Candice OSL-dateringen van bakstenen
Wallinga, Jakob OSL-dateringen van bakstenen
Broek, Ben van den Archeologische vondsten uit het kerkterrein
Pelsdonk, Jan Begraven munten en penningen
Baetsen, Steffen De menselijke overblijfselen, Beantwoording onderzoeksvragen
Weterings-Korthorst, Leonie De menselijke overblijfselen, Beantwoording onderzoeksvragen
Altena, Eveline  Het DNA-onderzoek, Beantwoording onderzoeksvragen
Smeding, Risha Het DNA-onderzoek
Knijff, Peter de Het DNA-onderzoek
Sonders, Maaike Onderzoek van stabiele isotopen in menselijke overblijfselen
Lambregtse, Marga Darmparasieten en verkalkte lichaamsholten
Esser, Kinie Dierlijk botmateriaal