EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

1604

Auteur:

H.H.J.Maas

Uitgever:

Niet bekend

Type:

harde-k

Publicatiejaar:

1946

Land:

Nederland

Locatie:

philips

Onderwerp:

Brabants dialect

Formaat:

19 x 25

ISBN:

Niet bekend
Titel

ONDER DE GLOEILAMP

Subtitel

Korte inhoud

In dit spraakmakende romantisch-epische boek wordt de geschiedenis verhaald van Jo Faro, volgens manlijken smaak het mooiste meisje van heel Geeldorp, het kleine dorp onder den rook van "Goeilampstad"en den eigenaar van een kousenfabriek Jan van Bracht. Tusschen deze beiden ontwikkelt zich een ongeoorloofde liefdesverhouding met allen noodlottigen aankleve van dien.

Dit eerste deel van deze grote hekelroman DE LIEFDE VAN JO FARO, werd om zijn chronique scandaleuse dermate overstelpt met luidruchtige kritiek, dat de auteur het werk verder niet heeft voltooid.