Uw selectie...

Bibliotheeknr. 1604
Auteur H.H.J.Maas
Type harde-k
Publicatiejaar 1946
Land Nederland
Locatie philips
Onderwerp Brabants dialect
Formaat 19 x 25


Titel:
ONDER DE GLOEILAMP

Subtitel:


Korte inhoud:
In dit spraakmakende romantisch-epische boek wordt de geschiedenis verhaald van Jo Faro, volgens manlijken smaak het mooiste meisje van heel Geeldorp, het kleine dorp onder den rook van "Goeilampstad"en den eigenaar van een kousenfabriek Jan van Bracht. Tusschen deze beiden ontwikkelt zich een ongeoorloofde liefdesverhouding met allen noodlottigen aankleve van dien.

Dit eerste deel van deze grote hekelroman DE LIEFDE VAN JO FARO, werd om zijn chronique scandaleuse dermate overstelpt met luidruchtige kritiek, dat de auteur het werk verder niet heeft voltooid.