EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

1436

Auteur:

diverse auteurs

Uitgever:

Streekarchief Zuid-Oost Brabant

Type:

Slappe kaft

Publicatiejaar:

1983

Land:

Nederland

Locatie:

Noord-Brabant

Onderwerp:

Noord-Brabant

Geschiedenis

Heemkunde

Formaat:

Niet bekend

ISBN:

907094801X
Titel

DE COMME GEOPEND; geschiedkundige opstellen uit De Kempen

Subtitel

Korte inhoud

11 geschiedkundige bijdragen aangeboden aan Mr. A.L.G.M. van Agt naar aanleiding van zijn afscheid als archivaris van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant. De titel 'De Comme' verwijst naar de kist waarin belangrijke documenten werden bewaard van het plaatselijke bestuur.