EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

1415

Auteur:

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

Uitgever:

Boom, Amsterdam

Type:

Harde kaft

Publicatiejaar:

1997

Land:

Nederland

Locatie:

noord_br

Onderwerp:

Noord-Brabant

Geschiedenis

Formaat:

Niet bekend

ISBN:

9053522166
Titel

GESCHIEDENIS VAN NOORD-BRABANT

Subtitel

Deel 3: 1945 - 1996 Dynamiek en expansie

Korte inhoud

Schets van de politieke, demografische, agrarische en industriële ontwikkeling over de jaren 1945 - 1996
Bevat:
*Eerenbeemt Prof. dr. H.F.J.M. van den: Verantwoording en lnleiding
*Pirenne, dr. L.P.L.: De voorgeschiedenis vanaf de opstand
*Engelen, Dr. Th.L.M. en prof.dr.P.M.M. Klep: Een demografisch traditionele samenleving
*Kempen, dr. A.F.J. van: Achterstand en ambities in bestuur en politiek.
*Pijnenburg, mr. P.D.M.: De moeizame geboorte van een rechtvaardiger belastingstelsel
*Jacobs, mr. B.C.M.: Centralisatie en uniformering van rechtshandhaving- en -ordening
*Klinkert, dr. W.: Het leger te velde en in de garnizoenen
*Dekker, drs. J.C.: Het begin van een ruimtelijke ordening
*Leenders, drs. K.A.H.W.: Naar de climax van het gesloten landschap
*Horn-van Nispen, dr. M.L. ten: lnfrastructuur, vervoersstromen en waterstaat
*Teije, dr. Ing. C.W. ten: Nuts- en communicatievoorzieningen
*Janssen, dr. G.B.: Een groeiende vraag naar volkshuisvesting
*Crijns ir. A.H. en prof. dr. F.W.J. Kriellaars: Het traditionele patroon van de agrarische sector
*Kool-Blokland, dr. J.L.: Het handwerk van het vissen, jagen en vogelen
*Veraghtert, Prof. dr.K.F.E.: Van ambachtelijke nijverheid naar industriële productie
*Jansen, dr. F.L.: Van ambulante handel naar winkelverkoop
*Bosman, Prof.dr. H.W.J.: Aanzet tot een modern geld-, bank- en
vezekeringswezen
*Thelen, dr. A.A.J. Arbeidsbestaan en sociale zorg
*Leeuw, dr. K.P.C. de: Traditionele gebruiken rond levensloop en materiële
cultuur
*Wouters, dr. Th.A.: Aarzelend begin van de zorg voor de volksgezondheid
*Linders-Rooijendijk, dr. M.F.A.: Overgang van spontane vrijetijdsbesteding
naar georganiseerd vermaak
*Nissen, Prof.dr. P.J.A.: Het katholicisme van restauratie en emancipatie
*Gast dr. C. de: Protestantisme en overige gezindten
*Hiemstra, drs. M.E.: Onderwijs en vorming
*Oord, dr. A.Th.W. van den: Van het gesproken naar het gedrukte woord
*Verberne, drs. J.Th.M: Produktie en consumptie van cultuur en kunst
*Heijden, dr. M.C.A. van der: Taal en letteren
*Oudheusden, dr. J.L.G. van: Beelden van Brabant
*Eerenbeemt, Prof. dr. H.F.J.M. van den: Drijvende krachten in de
samenleving