EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

1369

Auteur:

Niet bekend

Uitgever:

Het Noord-Brabants Genootschap

Type:

Slappe kaft

Publicatiejaar:

1986

Land:

Nederland

Locatie:

Noord-Brabant

Onderwerp:

Noord-Brabant

Geschiedenis algemeen

Formaat:

Niet bekend

ISBN:

9060114191
Titel

NOORD-BRABANTS HISTORISCH JAARBOEK; 1986

Subtitel

Deel 3

Korte inhoud

Bevat:
*Knippenberg, W.H.Th. Broederschappen in Noord Bra­bant
*Kappelhof, A.C.M. De invoering van een nieuw belas­tingstelsel in de Meierij van Den Bosch 1648-1658.
 *Bogers, A.W.M. De s'-Hertogenbossche Dingsdagse en Vrydagse Courant 1771-1780. De beginjaren van de oudste courant in Staats-Brabant.
 *Langenhuyzen, A.W.P.M. en Romme, M.M. De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798. Een onderzoek naar de sociale status van de leden.
 *Heijden, C.G.W.P. van der. De Tilburgse textielsta­king van 1935. Een wissel­werking van economische, sociale en politieke factoren.
 *Rossen, M.J.J.G. Het Tilburgse volkshuisvestingsbe­leid 1902-1919. Opbouw of afbraak van de volkshuis­vesting?