EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

1363

Auteur:

Niet bekend

Uitgever:

Stichting Brabantse Regionale Geschiedoefening 's-Hertogenbosch

Type:

Slappe kaft

Publicatiejaar:

1992

Land:

Nederland

Locatie:

Noord-Brabant

Onderwerp:

Noord-Brabant

Geschiedenis algemeen

Formaat:

Niet bekend

ISBN:

9072526198
Titel

NOORD-BRABANTS HISTORISCH JAARBOEK; 1992

Subtitel

Deel 9

Korte inhoud

Bevat:
*Rosendaal, J.G.M. Arbeyders werckende in den Wijngaert des Heeren. Het Latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen 1575-1700.
*Dekkers, P.J.V. Opkomst en ondergang van de Hanzebank te ’s-Herto genbosch 1908-1923.
*Synghel, G.A.M. van Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijnbijbel van Jacob van Maerlant.
*Adriaenssen, L.F.W. Militairisme en seksisme te ’s-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd.
*Cuijpers, Th.G. Het conflict om Tivoli 1928-1940.
*Steurs, W. ’s-Hertogenbosch, terug naar de bronnen.