EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Uw selectie...

Bibliotheeknr.:

1336

Auteur:

redactie

Uitgever:

SRE

Type:

Slappe kaft

Publicatiejaar:

2010

Land:

Nederland

Locatie:

Stadsontwikkeling

Onderwerp:

Eindhoven

Bedrijven/Industrie

Stadsontwikkeling

Formaat:

Niet bekend

ISBN:

Niet bekend
Titel

BRAINPORT AVENUE; criteria voor ruimtelijke kwaliteit

Subtitel

Definitief eindrapport (november 2010)

Korte inhoud

De regio Zuidoost-Brabant geldt binnen Europa als één van de meest toonaangevende kennis- en innovatieregio's en is met de aanduiding Brainport Eindhoven door et kabinet aangewezen als sleutelgebied voor de nationale economie. Dit eindrapport schetst de beoogde ontwikkeling en mogelijkheden.