Uw selectie...

Bibliotheeknr. 1230
Type Wire-O
Publicatiejaar 1986
Land Nederland
Locatie Stadsontwikkeling


Titel:
PRIORITEITENNOTA

Subtitel:
Ontwikkelingslokaties centrumgebied

Korte inhoud:
Met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van het centrumgebied, bestaat er behoefte aan samenhanging en functionaliteit.