EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

GP public Menu

Veldwachter Driek van de Wal

Pagina 1 van 2

Benoeming in het nieuwe Eindhoven

akte van aanstelling 1921 burgemeester verdijkIn 1921 werd hij benoemd tot agent van politie in de nieuwe gemeente Eindhoven. De annexatie was een feit en Stratum, Woensel, Tongelre, Strijp, Gestel en Eindhoven waren een gemeente Eindhoven.
Burgemeester Verdijk (r) was de nieuwe burgemeester en zijn handtekening stond dan ook onder de akte van benoeming. Zijn 'jaarwedde' bedroeg fl.2033,20.

 

 

klik op afbeelding voor vergroting

 

 

Driek met zoon Theo

In 1921 werd zijn 6e kind geboren, Theo, met wie hij hier enkele jaren later trots poseerde tijdens een fietstocht.

afscheid hip. van Dorsselaar 1923

In 1923 nam zijn chef -hoofdinspecteur van Dorsselaar- afscheid, een van de getuigen bij het huwelijk van Driek van de Wal. De bovenstaande foto is gemaakt bij gelegenheid van dat afscheid bij het bureau aan de Dommelstraat.

zittend vlnr:
Bruin-Van ded Broek-ip.Van der Laan-CvP Brinkman-Dorsselaar-Ten Haaff-Minnaert-Vermeulen-Hendriks-Verkaart.
1e rij staand vlnr:
Giel Baken-Van Keulen-Stuyvenberg-Van Soerland-Knabben-Eftink-Van Dommelen-Van Veen-Kuijs-Schreuder-Duisters-Van Wanrooij-Antonissen-Hurkmans-Van de Wiel-Van den Biggelaar.
2e rij staand vlnr:
Sprokholt-Aarts (administratie)-Duvigneau-Driek van de Wal-Hoppenbrouwers-Van Ingen-Werkhoven-Buteijn-Van der Leegte-Klessens-Roks-Foolen
3e rij staand vlnr:
Nijenhuis-Van de Leur-Wils-Verhagen-Wernaert-Smits-Senders-Van Summeren-Vink-Brok-Van Esch-Van Hoek.

 

Op 1 januari 1927 werd Driek bevorderd tot agent van politie 1e kasse.
Zijn weekloon bedroeg toen fl.45.--
Dat 'bedrag' was opgebouwd uit fl.36,-- wedde en fl.9,-- kindertoeslag. In december van dat jaar werd zijn 8ste kind geboren. Het negende en laatste volgde in 1932. Voorwaar geen vetpot voor een 11 leden tellend gezin.


voorstel tot strafoplleging Op een bepaald moment vond Driek het kennelijk geen stijl dat hij 8 uur aan een stuk moest werken, getuige een gevonden document waaruit blijkt dat door de commissaris aan de burgemeester werd voorgesteld om hem te bestraffen met intrekking van 2 verlofdagen.
De commissaris vond dat een terechte straf omdat, zoals hij in zijn brief aan de burgemeester van oktober 1920 schreef: temeer omdat hij zich verantwoordt met te verklaren dat hij 8 uren aaneen dienst doen te zwaar vindt en zich blijkbaar gerechtigd achtte in diensttijd eigendunkelijk in een bierhuis uit te rusten onder het genot van een paar glazen bier.

 

 

Klik op afbeelding voor vergroting

 

 
25 jarig ambtsjubileum Driek van de Wal

In 1931 was Driek 25 jaar bij de politie. Diverse collega's, waaronder commissaris Brinkman, brachten hem hulde bij zijn woning aan de Rijnstraat in Acht.

Hij was toen 48 jaar oud en had dus een gezin van 8 kinderen. Zijn weekloon was op 1 juli van dat jaar vastgesteld op fl.44,-- met daarboven fl.4,40 kindertoeslag en (per jaar) fl.50,-- kledinggeld.

1: Inpsect. Ten Haaf, 2: Commissaris Brinkman, 3: Inspect. Van Keulen, 4: Willem van der Leegte, 5: Verweij, 6: Van de Leur (ook veldwachter in Acht geweest. Zijn zoon Leo heeft later ook bij de politie Eindhoven gewerkt) 7: Driek Senders, 8: Van Vugt, 9: Van de Wielen, 10: Van Alphen, 11: Frits Gossink, 12: Sjef van den Biggelaar, 13: Jan Klessens.

 

A. van de Leur (veldwachter in Acht)

 

retraite

Het was in die tijd de gewoonte om af en toe op retraite te gaan. Ook Driek heeft daar diverse keren aan deelgenomen. Destijds ging men dan naar Huize MANRESA in Venlo. Op de foto zijn te herkennen:
1: Willem Raap
2: Klinkenberg
3: Janssens
4: Kok
5: Rinus van Rooijen (de lange pliesie)
6: Driek van de Wal
7: Bote van der Werf

Wanneer de foto is gemaakt is niet precies te zeggen maar vermoedelijk 1939. Van der Werf was toen nog niet in Eindhoven. Dat zou nl. pas na de oorlog gebeuren (1944)
Gezien het uiterlijk van Driek van de Wal is deze foto gemaakt kort voordat bekend werd dat hij ziek was.

 

retraite

zittend vlnr: Janssen - Kuijf - Verhagen - Pater van Michem - Franken -Janssens - Vink - Driek van de Wal
Staande middelste rij vlnr: Sprokholt - van de Kolk - Kok - Van Rooijen
Achterste rij vlnr: Buijs - Nico Kuijpers - Willem Raap - Klinkenberg - Berben - Schreuder.
Deze foto is in vermoedelijk in 1938 gemaakt.

 

voorstel tot keuring brief van de pensioenraad ontslagbrief

 

Klik op de afbeeldingen voor vergroting

In 1939 werd hij zo ziek dat voor hem een keuring werd aangevraagd. (boven links) Later zou blijken dat hij maagkanker had.
Uit een brief van de pensioenraad van januari 1940 (boven midden) blijkt dat is vastgesteld dat de ziekte tot gevolg heeft dat hij niet meer geschikt is om zijn dienst uit te voeren en dat de ziekte niet het rechtstreeks gevolg is van zijn werk. Dan volgt op 30 januari van dat jaar het voorstel (boven rechts) om Driek met ingang van 1 maart 1940 eervol ontslag te verlenen. Dezelfde burgemeester die hem aanstelde (Verdijk) tekende nu ook zijn eervol ontslag.

brief aan de officier van justitie

Uit een brief van 8 februari 1940 aan de officier van Justitie te 's Hertogenbosch (links) blijkt dat men toen al wist dat hij niet meer zou genezen. Uit de brief blijkt dat hij al is afgekeurd en dat hij op 1 maart 1940 zal worden ontslagen. Daarom kan hij niet als getuige voorkomen.Het is onbegrijpelijk voor de familie dat men een vader van zo'n groot gezin ontslaat op een moment dat men weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Een van zijn dochters (Maria) die ik in 2007 kort voor haar 89ste sprak, gaf dat aan. Het had een grote impact op het gezin. 67 jaar na dato kon ze daar nog steeds geen begrip voor opbrengen dat men iemand ontsloeg die aan maagkanker leed en waarvan bekend was dat hij nog maar heel kort te leven had. Negatieve financiële gevolgen voor zo'n groot gezin waren het gevolg.

klik op afbeelding voor vergroting

 

 

 

 

 

gezin van de wal

Waarschijnlijk is deze foto gemaakt kort voordat Driek van de Wal overleed en dus nadat hij was afgekeurd.
Links in de luie stoel zit Driek van de Wal.
Op de voorste rij zitten vlnr: Harry van de Wal - Thea Strijbosch - Ria van de Wal - Netty van de Wal - Clarry van de Wal
Op de rij daarachter vlnr: Riet Strijbosch - Dorry van de Wal - Annie Strijbosch - zuster Deodata (schoonzus van Driek-zus van zijn vrouw Clara Teunissen) -  Corry Strijbosch - Ria Strijbosch 

Opa Teunissen -  Dora Strijbosch-Teunissen - Francien van de Wal - Theo van de Wal - Clara van de Wal - Teunissen.

Helemaal achteraan Toos Strijbosch en Marietje van de Wal

 

gezin driek van de wal graf driek van de wal

Driek van de Wal overleed slechts enkele maanden na zijn eervolle ontslag (afkeuring)
In 2010 was zijn graf nog aanwezig op de begraafplaats in Acht.

bidprentje ome driek

 

TOP