EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

GP public Menu

 

De eerste en de laatste korpschef van het korps Gemeentepolitie Eindhoven.
Gerrit Brinkman (l) en Huub Raeven.

 Zij symboliseren het begin en het einde van de Gemeentepolitie Eindhoven.

 

 

Met deze website tracht ik een beeld te geven over de geschiedenis van het korps Eindhoven.

 

 

Die startte bij de annexatie van Eindhoven met de omliggende gemeenten in 1920 en die eindigde toen de Nederlandse politie in 1994 werd geherstructureerd en er een einde kwam aan de korpsen van de Gemeentepolitie en de Rijkspolitie.

 

 


 

 


Niets van het  op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet of welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de webmaster en eventuele andere rechthebbenden.