EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

GP public Menu


Regionale taken

Pagina 1 van 3

 

REGIONALE TAKEN

Dit team had als opdracht om de werkwijzen van de gemeentepolitie Eindhoven, de omliggende korpsen van Deurne, Geldrop, Helmond, Valkenswaard en Veldhoven, alsmede van het District Eindhoven van de Rijkspolitie beter op elkaar af te stemmen.
Dit als voorbereiding op de invoering van regionale politie. (Dat nog 10 jaar op zich liet wachten)

Louis Tijhuis

Vanuit die gedachte vervulde dit team vooral een ondersteunende functie naar het overleg van de betrokken burgemeesters, de korpschefs en de Officieren van Justitie. En zo ontstonden er bovendien geleidelijk een aantal werkgroepen voor de verschillende taakvelden van de politie.

De voorzitters van deze werkgroepen kwamen steeds uit de verschillende korpsen, mede om zo de 'pijn' beter te verdelen.

Daarnaast werden vanuit het landelijk overleg ook al enkele werkzaamheden met deze regionale gedachte ingevoerd en kwam er later een afdeling Regionale Taken, met Louis Tijhuis (boven)  als chef. (†18-7-2015)
Allemaal mensen boven de formele sterkte, maar wel binnen de rechtspositie van het korps. Je mag daarbij denken aan het Regionaal Bureau Automatisering, het Regionaal Bureau Voorkoming Misdrijven, het Regionaal Milieu-bureau, de ME-Coördinatoren en de Vuurwapendocenten.

 

 

TOP