EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

GP public Menu

Rayonagenten, Buitenwijkers en Parkwachters

Pagina 2 van 2

Parkwachters-Milieupolitie-Milieuwachters

Parkwachters

Met het verdwijnen van de buitenwijkers kwamen er wel parkwachters om in de Eindhovense parken de scepter te zwaaien.

Op 1 januari 1956 gingen 5 parkwachters van de gemeente Eindhoven over naar de gemeentepolitie Eindhoven en werden daar als zodanig aangesteld.

Harrie Kusters Jan van Dijk Jan van Spreuwel van der Dussen Willem van Diepen

Het waren (vlnr) Harrie Kusters - Jan van Dijk - Jan van Spreuwel - van der Dussen - Willem van Diepen

Jan van Spreuwel is later overgegaan naar de politie en heeft daar tot aan zijn pensionering als hoofdagent gewerkt.

 

Parkwachter Van Dijk wordt hier gefeliciteerd door Marinus van Rooijen (De Lange Pliesie)
bij gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als parkwachter op 10-5-1965.

 

Van Diepen - Van den Hurk

Willem van Diepen (l) en Van den Hurk.

Parkwachters, nog in het oude zwarte uniform, waren werkzaam aan het bureau Startum, op de hoek van de St. Bonifaciuslaan en de Lidwinastraat.
Van daaruit besurveilleerden zij de Eindhovense parken en zagen erop toe dat gazons niet werden betreden, geen vernielingen werden aangericht etc.

Wanneer er een politieman trouwde werden vaak bruidsreportages gemaakt in bijvoorbeeld  het Stadswandelpark. Het was toen goed gebruik om een van de parkwachters zogenaamd een bekeuring te laten uitschrijven voor het verse bruidspaar.
Die foto's maakten dan natuurlijk deel uit van het bruidsalbum.

bruidspaar van Aanholt

Parkwachter Willem van Diepen "bekeurt" het bruidspaar Van Aanholt.

bruidspaar Stutz

Bruidspaar Stutz

bruidspaar Maas

Het bruidspaar Mario Maas poseert hier met parkwachter Piet Hendriks en Willem van Diepen. Inmiddels in het nieuwe uniform (met rijlaarzen en rijbroek)

parkeerscontroleurs-parkwachters

Nieuwe parkeercontroleurs, agenten en parkwachters (in een nieuw uniform).

Onderste rij vlnr: Piet van der Lans - Bert Dijkmans - Leo Jonkers - Piet Hendriks - Joop Gloudemans
Bovenste rij vlnr: Ad Krielen - Piet van Soerland - Jan Idsinga - Cor van der Schoot - Ad Frijters - Jan Meulendijks - Willem van Diepen - Wim Wieland.

parkwachters 1968

De groep parkwachters werd ook apart gefotografeerd.
Vooraan Vlnr: Willem van Diepen - Ad Frijters
Achteraan vlnr: Jan Idsinga - Piet Hendriks - Leo Jonkers en Joop Gloudemans 

In 1987 kregen de parkwachters een op het politieunform gelijkend uniform waarop stond aangegeven dat het "Milieupolitie" was.

joop glaudemans 0 bert dijkmans

Joop Gloudemans(l) en Bert Dijkmans.

dijkmans gloudemans

Joop en Bert leken onafscheidelijk. Ze deden samen dienst in de parken van (later) District Noord.

bart merkelbach

Bart Merkelbach.

In latere jaren werden er meer parkwachters aangesteld. Bij de introductie van het zgn.  "omgevingsgericht werken" (eind tachtiger jaren) werden die per district ondergebracht en werden ze voortaan "milieuwachter" genoemd. Hun taken werden uitgebreid met opsporing van milieudelicten, al dan niet in samenwerking met afdeling Bijzondere Wetten.
Daarvoor werd en voor hen een BOA-opleiding georganiseerd om hun ook theoretisch klaar te stomen voor hun meer uigebreide taak.

milieucursus 1987 a

Hoofdcommissaris Hessing (staande) tijdens de cursus voor de miliuwachters.
Aan de linker kant van de tafel van voor naar achter: Ad Frijters, Bert Dijkmans en Joop Gloudemans.
Dan vlnr: Henk Achten (Chef Bijzondere Wetten) - ? - Henk Valkis (Bijzondere Wetten) en terst rechts Bart Merkelbach.

milieucursus 1987 b

Derde van links Jan Idsinga en vierde van links Piet Hendriks.

frijters diploma

Ad Frijters ontvangt diploma of getuigschrift uit handen van korpschef Rob Hessing(r)

parkwachter 1

Bart Merkelbach tijdens een controle op de Visserijwet.

parkwachter 2

Bart Merkelbacht (l) en Piet Hendriks.

In de jaren van het zgn. omgevingsgericht werken waren bij de diverse districten werkzaam:

 

Distrikt Noord:

Joop Glaudemans Bert Dijkmans Leo Jonkers

Vlnr: Joop Gloudemans - Bert Dijkmans - Leo Jonkers

 

District Centrum:

Piet Hendriks Jan Idsinga<

Piet Hendriks en Jan Idsinga

 

District Zuid

Ad Frijters Bart Merkelbach

Ad Frijters en Bart Merkelbach

 

 

TOP