EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

GP public Menu

Opleiding

Pagina 2 van 14

Politieschool Doenrade en Heerlen

Door de toenmalige directeur Banning van de politieschool in Heerlen werd de wens uitgesproken om in de toekomst te gaan samenwerken. Uiteindelijk gebeurde dat ook en ontstond het Zuid Nederlands Instituut voor Gemeentepolitieopleiding in kasteel Doenrade (onder)  en nog later ( in 1969) in Heerlen.

doenrade-pos-genummerd

Het Zuid Nederlands Instituut voor Gemeentepolitieopleiding aan de Limpenseweg  in Kasteel Doenrade.

1= Kamers van de cursisten. Beneden sliepen de dames en boven de heren.
2= Bovenverdieping de leslokalen en beneden de kamers van de staf/directie en de kamer van de wachtcommandant. (bij toerbeurt een van de leerlingen)
3= De binnenplaats waar iedere morgen het appél werd afgenomen en alle klassen stonden aangetreden. Ook exercitieterrein.(Dat stond toen ook op het lesprogramma)
4= Beneden was de kantine met bar gesitueerd die tevens werd gebruikt om judoles en bokslessen te geven.
5= Onder het afdak hingen de schietsschijven en hier werden schietlessen gegeven. Later werden die gegeven op de schietbaan in het bureau te Heerlen
6= Het sportveld. Hier werd oa. gevoetbald. Op deze foto stond er gras op maar wij hebben in 1965 regelmatig gevoetbald terwijl we na regenbuien door de modder (klei) liepen. Gevolg: Trainingspakken die vol modder zaten werden opgeborgen in de kelder onder gebouw 1. Na een dag kon je de pakken gewoon rechtop zetten door de hard geworden modder.
7= Een achter het kasteel gelegen boerderij (had overigens niets met de opleidingsschool van doen.)

opening pos heerlen
  1. Opening Politie-opleidingsinstituut  Heerlen aan de Van Waningweg 50.( foto)
  • Opening door de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, mr. W.Beernink op 16-12-1969.
  • De leerlingen werden, de langdurige buien trotserend, ruim voor tijd  in gelid geposteerd op het parkeerterrein voor het instituut. De komst van de Minister liet nogal lang op zich wachten en aldus sloeg de verveling toe. Nu wilde het toeval dat Zijne Excellentie kort daarvoor door de douane was betrapt op de smokkel van zo’n 1000 pakjes sigaretten en deze ‘misdaad ‘ was uiteraard het gesprek van de dag. Tijdens de inspectie van de wacht zette het aspirantenkoor ter plaatse, spontaan en  met zacht gezang, het liedje in:  ”Hij was een smokkelaar ”…
  • Beernink toonde tijdens de douanecontrole zijn diplomatieke pas en  mocht zijn smokkelwaar behouden, aldus de Telegraaf. Zijn smokkeltruc leidde overigens niet tot strafrechtelijke of politieke gevolgen.
politieschool heerlen

De nieuwe school in Heerlen. Van alle gemakken voorzien die in de tijd van Doenrade ongekend waren.

vlerken schietles

Schietles in de voor die periode (1969) zeer moderne schietkelder in de nieuwe politieschool. Schutters zonder gehoorbescherming, met uitzondering van de instructeur adjudant de Jong. 2e van links Fons van Vlerken korps Eindhoven.

In de school was een complete praktijkruimte ingericht, zoals een winkel, bar etc. waar de studenten praktijklessen kregen (foto's onder)_

praktijkles heerlen 1

Eindhovense cursisten: Aan de tafel in burger Els Brekelmans-van Woensel, Rechts zittend Loek Mies. Op achtergrond de dames Marjan Caelen (links) en achteraan staande Lucia van Daal. Uit raam hangend Jos Rijnaarts.

praktijkles heerlen 2

Waarschijnlijk praktijkles over de Warenwet met dezelfde Eindhovense cursisten als vorige foto.

praktijkles heerlen 3
praktijkles heerlen 4

Els Brekelmans-Van Woensel tijdens de les Praktisch Politieoptreden.

ppo 1980

Les P.P.O (Praktisch Politie Optreden) in 1980. De adspiranten voor het Eindhovense korps zijn Theo Heller (links) en Gijs Methorst (rechts.)
3e van links is Bert Bakker (docent) die voorheen in het Eindhovense korps werkzaam was.

 

TOP