EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

GP public Menu


Opleiding

Pagina 1 van 14

Voor de oorlog en kort daarna bestond er eigenlijk geen politieopleiding van naam.
Er werden door de toenmalige katholieke politiebond "St.Michael" cursussen georganiseerd.
De docenten bestonden ondermeer uit officieren van het korps.

In 1930 behaalde de uit Amsterdam afkomstige Willem Raap zijn politiediploma in Den Bosch en een jaar later zijn zogenaamde aantekening.
Met het eerste diploma toonde je toen aan dat je de vakkennis bezat om politiebeambte te zijn en met de aantekening toonde je aan dat je voldoende vakbekwaamheid bezat.

Hij kreeg toen onderstaande diploma's uitgereikt.

diploma-willem-raap diploma-willem-raap-aantekening sollicitatieoproep-raap

Raap had in 1931 al gesolliciteerd bij de gemeentepolitie Eindhoven en werd daarom met bovenstaande brief door commissaris Brinkman ontboden.
Op 9 augustus 1931 werd hij beneomd tot dienaar van de politie waarvoor hij bij Brinkman de eed aflegde.

Van die eedsaflegging werd onderstaand proces-verbaal opgemaakt.

eedsafleggen-willem-raap

Het bleef in het gezin Raap niet bij een politieman. Ook Flip en Joop gingen bij het korps Eindhoven dienen. (onder) Weer later volgden Simon en Theo. Er is helaas geen groepsfoto van de 5 in uniform.

familie raap
familie raap 2

Toen Willem Raap met pensioen ging hadden ze speciaal voor hem een kistje sigaren van "eigen" merk laten maken.

raap sigarenkist 1

Klik op de afbeelding voor vergroting

In 1946 wordt er melding gemaakt van politie-examens die worden afgenomen in Katholiek Leven (Wal 8) Kajottershuis (Wal 8a) en Musis Sacrum aan de Kruisstraat.
Met nadruk wordt het personeel er op gewezen dat men niet moet denken een vaste aanstelling te krijgen als men geen politiediploma heeft.
Kennelijk gingen de voor de oorlog aangestelde politiemensen ervan uit dat men gewoon zonder diploma verder kon.

Uit de examens van 1946 en 1947 bleek dat het niveau niet denderend was. 69 % werd afgewezen.
Vooral de kennis van de Nederlandse taal liet veel te wensen over zoals blijkt uit de voorbeelden die werden aangehaald:

 • een kandidaat schreef "ik zach" en "ik hadt"
 • "de geleider heeft op mijn gezag het paard uitgespannen en is onder mijn toezicht overgebracht naar de stal."
 • "tal van feestelingen zag men doornat van het zweet de vloer doorkruisen"

Diploma zoals dat in 1947 werd uitgereikt.

klas Deken van Somerenstraat

In september 1957 startte de eerste opleiding voor de politie in Eindhoven. In het zgn. Gezellenhuis `Ons Thuis` aan de Deken van Somerenstraat. De Brabantse burgemeesters hadden daartoe besloten.

Jan Sanders

Toezichthouder in het pension was Jan Sanders.
De school startte met 25 adspiranten die hun eigen pensiongeld moesten betalen. Ze waren afkomstig uit de gemeenten Breda, Helmond, Roosendaal en Nispen, Eindhoven en Den Bosch.

bovenste rij: 1e links Piet Strucks - 6e van links Piet Wiegers - 2e rechts Piet Alkmena
Het lesrooster bestond globaal uit:

 • Strafrecht 5 uren; (Pijls)
 • Processen-verbaal, rapporten en praktisch politieoptreden 4 uren; (Wieland-later korpschef Geldrop)
 • Strafvordering 3 uren; (Hannessen Tilburg)
 • Bijzondere wetten 4 uren; (Vrenssen)
 • Verkeerswetgeving 2 uren; (Odekerken)
 • Staatsinrichting en Rechterlijke Organisatie 2 uren; (Dunnewijk Hip. Den Bosch)
 • Nederlandse taal en Algemene Ontwikkeling 5 uren; (Frater Simon Deltour)
 • Vorming 2 uren;
 • Geestelijke verzorging 1uur;
 • E.H.B.O. 1 uur;
 • Exercitie, militaire vorming en houding. gymnastiek, jiujitsu, zwemmen, boksen, schieten, wapenkennis in totaal 7 uur.(sport; Jonkers, Exercitie van Soerland en Adj.Verhoeven)
opening school 1957
kasteel Doenrade

linksboven: 2e van links Giel Schneidenberg. Vooraan rechts Piet Strucks

De totale opleiding duurde 45 weken. Omdat er al eerder examen was probeerde men dat toen te bekorten en als het niet zou lukken zou men proberen een extra examen in te lassen. Hieruit blijkt dat men snel de mensen de praktijk in wilde hebben. Docenten werden uit de deelnemende korpsen aangetrokken. De school werd op 1 oktober 1957 geopend door de CdK Prof.Dr. J.E. de Quaij.

klas 1957

1=Leo van de Leur
2=Piet Wiegers
3=Toon Yntema
4=Giel Schneijdenberg
5=Piet Alkema
6=Piet Strucks

Geslaagd en daarom poseren bij het hoofdbureau aan de Grote Berg.

exercitie 1957 op terrein brandweer
rust na exercitieles

Bovenste foto: Exercitieles op de binnenplaats van de brandweerkazerne in 1957.

Onderste foto: 1= Piet Wiegers - 2= Piet Alkema - 3= Giel Schneijdenberg - 4= Piet Strucks

exercitie in de Deken van Somerenstraat 1959

exercitie in de Deken van Somerenstraat (1959) door de klas hieronder.

groep uit 1959

zittend vlnr: Cor van de Ven - Ben Bontjer - ? - ? - Henk van Aanholt - ?
Staande vlnr: Gerard Hortensius - Henk Swinkels.

klas C 1959

Herman van Aalten (1) - Henk van Aanholt (2) - Gerard Hortensius (3) - Adj. Klessens (4) - Ben Bontjer (5) - Cor van de ven (6) - Van Genabeek (7) - Henk Swinkels (8)

Leo van de Leur tijdens zijn opleiding aan de Deken van Somerenstraat.
Een bekend beeld bij velen. De boeken van Stapel & De Koning op tafel en studeren. Al die boeken moesten tenslotte in één jaar worden doorgeworsteld

SCHIETINSTRUCTIE.

Op de legerplaats Oirschot werd er periodiek schietinstructie gegeven. Voorheen was dat in een schietbunker in Gestel.
De instructie werd gegeven door Piet van Soerland en Piet Musters. Later werden er meerdere instructeurs aangesteld. In het begin ging het voornamelijk om 'roosjes melken'. Er werd op een roos geschoten en je moest een minimaal aantal punten halen.
Later ging dat veranderen door te schieten op een popschijf en kwam de nadruk meer te liggen op noodweer schieten en zelfverdediging.

koeneman-schietinstructie-1

Vlnr: Kees Janse - Verhallen - Hassing en Henk Koeneman.

Degenen die hier schietinstructie hebben gehad zullen zich ongetwijfeld het hokje van de beheerder van de schietbaan in Oirschot herinneren.
Daar stond een kacheltje te branden waar de hele dag een grote pot koffie op stond te pruttelen. Ook de hygiëne van het servies was ver te zoeken.
De koffie was zo sterk dat je lepeltje er rechtop in bleef staan.

koeneman-schietinstructie-2

Vlnr: Roel van de Vlag - ? - Timmermans - Piet Musters - Rietveld en Smulders.

Toen in de zeventiger jaren in het bureau Woensel en nog later aan het bureau aan de Mathildelaan een schietbioscoop kwam veranderde de instructie drastisch.
Niet meer roosjes melken maar noodweer schieten etc.
Bart Verhoeven was een van de instructeurs (onder)

schietinstructeur-bart-verhoeven

 

TOP